Огляд європейської нормативно-правової бази, яка регулює послуги з фінансового консалтингу

Європейська нормативно-правова база, що регулює послуги з фінансового консалтингу, включає кілька ключових директив та регуляцій. Ці нормативні акти встановлюють стандарти та вимоги для фінансових консультантів, забезпечуючи прозорість, ефективність та високий рівень споживчого захисту.

Image
Нормативно-правові акти становлять основу регулювання фінансових послуг у Європейському Союзі, забезпечуючи єдині стандарти та захист як для споживачів, так і для фінансових установ. Вони враховують різноманітність фінансових продуктів та послуг, від традиційного банківського сектору до нових фінансових технологій.

Найважливішими є наступні документи:

 1. Директива про ринки фінансових інструментів (MiFID II): MiFID II значно розширила обсяг MiFID I, встановлюючи більш строгі правила для фінансових ринків ЄС. Вона включає вимоги до прозорості, звітності та поведінкові норми для надання фінансових послуг, щоб забезпечити більшу захищеність інвесторів та ефективність ринків.

 2. Директива про фінансові інструменти (MiFIR): MiFIR супроводжує MiFID II та встановлює правила щодо доступу до торговельних майданчиків, виконання замовлень на рахунок клієнтів та прозорість ринку.

 3. Директива про споживчі кредити (Consumer Credit Directive): Ця директива встановлює стандарти прозорості для кредитних продуктів, адресованих споживачам, та вимагає від кредиторів надавати детальну інформацію про умови кредитування.

 4. Регламент ЄС про фінансові інструменти (EMIR): EMIR встановлює вимоги для стандартизації та прозорості в угодах про похідні фінансові інструменти, які проводяться поза біржами.

 5. Директива про управління активами (UCITS та AIFMD): Ці директиви регулюють фонди взаємного інвестування (UCITS) та альтернативні інвестиційні фонди (AIFMD), встановлюючи вимоги щодо управління, маркетингу та розкриття інформації.

 6. Директива про страхування (IDD): IDD стосується продажу страхових продуктів та встановлює правила щодо розкриття інформації, консультативних послуг та продажу страхових продуктів.

 7. Регламент ЄС про блокчейн та криптовалюти (MiCA): Цей відносно новий регламент спрямований на регулювання ринку криптовалют, встановлюючи стандарти для емітентів та провайдерів послуг на ринках криптоактивів.

Українське законодавство

Ці документи спрямовані на забезпечення прозорості, захисту прав споживачів та ефективності фінансових ринків. Основні з них включають:

 • Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг": Визначає основні принципи надання та регулювання фінансових послуг, встановлює правила для фінпосередників та консультантів.

 • Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки": Регулює діяльність на ринках капіталу, включаючи вимоги до професійних учасників ринку, таких як фінансові консультанти, що працюють з цінними паперами.

 • Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму": Встановлює вимоги до фінустанов, включаючи консультантів, щодо ідентифікації клієнтів та моніторингу їхніх транзакцій для запобігання відмиванню грошей.

Image
 • Регулювання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та НБУ: НКЦПФР та НБУ регулюють діяльність на ринку цінних паперів, встановлюючи вимоги до ліцензування, діяльності та звітності професійних учасників ринку, включаючи фінансових консультантів.

 • Законодавство щодо захисту прав споживачів: Закони та регуляції, що стосуються захисту прав споживачів, включають вимоги до прозорості та чесності у наданні фінансових послуг, включаючи консалтинг.

 • Професійні стандарти та етичні норми: Різні професійні асоціації в Україні можуть встановлювати свої стандарти та етичні кодекси для фінансових консультантів, що доповнюють законодавче регулювання.

Ці норми забезпечують основу для надання якісних та відповідальних фінансових консалтингових послуг в Україні, сприяючи розвитку ринку.