Європейський центр фінансового консалтингу FinStar

Україна переживає економічні та політичні виклики, але рухається до Європи, як підтверджує Угода про асоціацію з ЄС. Ця Угода підтримує реформи у фінансовому секторі, що відповідають європейським стандартам, сприяючи інтеграції з європейськими ринками. Очікується, що ці реформи створять міцну та прозору фінансову систему, доступну для громадян і бізнесу, включно з малими та середніми компаніями.

Реформи фінансового сектору включають підтримку з боку ЄС у розвитку банківської системи, поліпшенні фінансової звітності, статистики НБУ, нагляду за фінансовими фірмами та аудиторської діяльності. Ці заходи направлені на підвищення прозорості та стабільності фінансового ринку, забезпечуючи відповідність міжнародним стандартам і ЄС. Підтримка ЄС спрямована на досягнення відкритого, конкурентоспроможного та ефективного фінансового ринку в Україні відповідно до Угоди про асоціацію.

01

Стратегічне планування та аналіз

FinStar працює над розробкою стратегічних планів та проведенням всебічних аналізів, щоб ідентифікувати ключові напрямки реформ у фінансовому секторі. Це охоплює аналіз поточного стану фінансової системи, виявлення слабких місць та розробку рекомендацій для покращення.
02

Підтримка регуляторних змін

Проект допомагає уряду в розробці та впровадженні регулятивних змін, що необхідні для забезпечення прозорості, стабільності та ефективності фінансового сектору. Це включає роботу над законодавством, нормативно-правовими актами та стандартами.
03

Розвиток інфраструктури фінансового ринку

FinStar сприяє розбудові сучасної фінансової інфраструктури, включаючи підтримку створення ефективних платформ для торгівлі цінними паперами, систем розрахунків та кредитних бюро.
04

Залучення інвестицій

Один з ключових аспектів роботи FinStar - це приваблення міжнародних інвестицій. Команда працює над створенням сприятливого інвестиційного клімату, розробкою інвестиційних пропозицій та підтримкою зв'язків між українськими компаніями та потенційними іноземними інвесторами.
05

Навчання та розвиток персоналу

FinStar проводить навчальні програми та тренінги для урядових службовців, фінансових регуляторів та інших зацікавлених сторін. Це сприяє підвищенню компетентності місцевих фахівців у сфері фінансів та інвестицій.
06

Підтримка у процесі реалізації реформ

Команда FinStar надає безперервну підтримку уряду та іншим учасникам фінансового ринку в процесі реалізації реформ, допомагаючи вирішувати виникаючі проблеми та адаптувати реформи до мінливого економічного середовища.