Удосконалено умови купівлі валюти банками-первинними дилерами ринку валютних ОВДП

Національний банк України покращив умови для купівлі іноземної валюти банками-первинними дилерами, які придбали облігації внутрішньої державної позики, номіновані в іноземній валюті (далі - ОВДП), на аукціонах з їх розміщення та здійснили їх наступний продаж на вторинному ринку. На це спрямована Постанова Правління Національного банку України №7 від 14 січня 2016 року "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 04 грудня 2015 року № 863".

Україна потребує аудиту світового рівня

Недавні події в Україні дали всім українцям надію на гарне майбутнє, засноване на верховенстві права, хорошому державному управлінні і відкритому суспільстві. Аудит і бухгалтерський облік відіграють життєво важливу роль у створенні більш відкритого суспільства і є передумовою для вдалого та ефективного державного управління.