EU Flag Ukrainian Flag
EU-FINSTAR
(Technical Assistance in Financial Sector's Priority Areas, Ukraine)

Ua En 

Project Beneficiaries:
NBU

Ministry of Finance

NCSSM

NCRFSM


The Project is funded
by the EU:The Project is implemented
by consortium led by
Human Dynamics:
Conference 2

FUTURE OF THE AUDIT PROFESSION INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PATH OF UKRAINE / МАЙБУТНЄ АУДИТОРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХ УКРАЇНИ

September 29, 2017 / 29 вересня 2017 року

Chamber of Commerce, Kyiv, Ukraine / ТПП, Київ, Україна

Agenda of the Conference / Програма Конференції EN UA

Session 1: EU and global audit reforms: why it is occurring and the measures taken to strengthen audit regulation / Сесія 1: Реформа аудиту в ЄС та глобальному контексті: для чого вона проводилася та які заходи впроваджувалися іншими країнами для підсилення нормативно-правової бази в сфері аудиту

Andrei Busuioc / Андрій Бусуйок EN UA

Jon Hooper / Джон Хупер EN UA

Yuri Dolidze / Юрій Долідзе EN UA

 

Session 2: Audit Reform in Ukraine / Сесія 2: Реформа аудиту в Україні

Tetyana Kureza / Тетяна Куреза EN UA

Lyudmila Gaponenko / Людмила Гапоненко Presentation 1: EN UA; Presentation 2: EN UA

 

Session 3. Global Trends and Developments in Audit Profession / Сесія 3. Глобальні тенденції у розвитку аудиторської діяльності

Andrei Busuioc / Андрій Бусуйок EN UA

Aneta Wilk-Lys / Анета Вілк-Лис EN UA

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Materials of the Conferences held in Odesa (19.10.2017), Lviv (3.11.2017) and Kharkiv (13.12.2017) / Матеріали конференцій в Одесі (19.10.2017), у Львові (3.11.2017) та у Харкові (13.12.2017):

---------------------------------------------------------------------------------------

Odesa - Conference "Access to Audit Profession: Competences and Continuous Improvements"/ Одеса - Конференція «Доступ до професії аудитора: компетенції та постійне удосконалення» 19.10.2017:

Програма Конференції «Доступ до професії аудитора: компетенції та постійне удосконалення»

Реформа системи аудиту в ЄС та у глобальному контексті: яких заходів вжито в інших країнах для зміцнення регулювання у сфері аудиту

Реформування аудиторської діяльності: національні пріоритети

СТАН РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Допуск до професії та сертифікації: міжнародні вимоги та перспективи для України

Ready for business: bridging the employability gap

ACCA як точка входу в професію аудитора 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК: ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНА МФБ

Майбутнє бухгалтерської професії

 

 

Lviv - Conference "Professional Responsibilities of an Auditor" / Львів - Конференція «Професійна відповідальність аудитора» 3.11.2017:

Програма Конференції «Професійна відповідальність аудитора»

Сесія 1. Реформа системи аудиту в ЄС та у глобальному контексті: яких заходіввжит. в інших країнах для зміцнення регулювання у сфері аудиту

Сесія 1. Реформа аудиту в ЄС і глобальний контекст: чому вона відбулася

Сесія 2. Реформування аудиторської діяльності

Сесія 2. Реформа аудиту в Україні (Національний банк України)

Сесія 2. На порозі реформ: до питання професійної відповідальності аудиторів

Сесія 2. СТАН РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Сесія 3. Відповідальність аудитора в ЄС

Сесія 3. ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА: ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНА МФБ

Сесія 3. Професійна відповідальність аудитора

Сесія 3. ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В АУДИТІ

 

Kharkiv - Conference "Audit Services Quality Control. Self-Regulation of Professional Activities" / Харків - Конференція «Контроль за якістю аудиторських послуг. Саморегулювання професійної діяльності» 13.12.2017

Програма конференції

Реформа системи аудиту в ЄС та у глобальному контексті: яких заходів вжито в інших країнах для зміцнення регулювання у сфері аудиту

Основні положення законопроекту «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 6016-Д

Контроль якості в аудиті співставлення положень законопроекту 6016д з законодавством ЄС

Фокусуємось на якості: як усунути загальні недоліки аудиту?

КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: перспективи для України

Розбудова бухгалтерської справи в Україні на потужній і сталій професійній основі: професійні об'єднання у сфері бухгалтерського обліку

Реформа аудиту в ЄС та у глобальному контексті: Саморегуювання професії бухгалтера та аудитора

САМОВРЯДУВАННЯ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ

Саморегулювання аудиторської діяльності

Посилення саморегулювання через консолідацію професії в Україні

Information materials on the implementation of FRS in Ukraine using IFRS XBRL Taxonomy
Video News
Timur Khromaev, NSSMC Chairman, in Financial Week TV Program
Reforms in the field of accounting and auditing in Ukraine (in Ukrainian)
First Professional Forum of Auditors "European Future of Auditing Services"
FINREP II: Pilot project for mapping IFRS taxonomies
Reform of the Audit Profession in Ukraine
Pension Reform in Ukraine
The Financial Times: Vadim Khramov on Ukraine (Bank of America Merrill Lynch)
UT Interview: Should Ukraine's Donbas region obtain special status?
Financial Week Interview with Timur Khromaiev, Chairman of the Securities Commission of Ukraine
Video News Archive
Materials of the Audit Reform Conferences
Materials of the Conference about Reforms in the Field of Accounting and Auditing in Ukraine that Took Place in Kyiv on April 13, 2016