EU Flag Ukrainian Flag
EU-FINSTAR
(Проект технічної допомоги за пріоритетними напрямками фінансового сектору в Україні)

Ua  En

Бенефіціари проекту:
НБУ

Міністерство фінансів

НКЦПФР

Нацкомфінпослуг


Проект фінансується ЄС:


Проект впроваджується
консорціумом компаній
на чолі з Human Dynamics:
Conference 2

FUTURE OF THE AUDIT PROFESSION INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PATH OF UKRAINE / МАЙБУТНЄ АУДИТОРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХ УКРАЇНИ

September 29, 2017 / 29 вересня 2017 року

Chamber of Commerce, Kyiv, Ukraine / ТПП, Київ, Україна

Agenda of the Conference / Програма Конференції EN UA

Session 1: EU and global audit reforms: why it is occurring and the measures taken to strengthen audit regulation / Сесія 1: Реформа аудиту в ЄС та глобальному контексті: для чого вона проводилася та які заходи впроваджувалися іншими країнами для підсилення нормативно-правової бази в сфері аудиту

Andrei Busuioc / Андрій Бусуйок EN UA

Jon Hooper / Джон Хупер EN UA

Yuri Dolidze / Юрій Долідзе EN UA

 

Session 2: Audit Reform in Ukraine / Сесія 2: Реформа аудиту в Україні

Tetyana Kureza / Тетяна Куреза EN UA

Lyudmila Gaponenko / Людмила Гапоненко Presentation 1: EN UA; Presentation 2: EN UA

 

Session 3. Global Trends and Developments in Audit Profession / Сесія 3. Глобальні тенденції у розвитку аудиторської діяльності

Andrei Busuioc / Андрій Бусуйок EN UA

Aneta Wilk-Lys / Анета Вілк-Лис EN UA

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Materials of the Conferences held in Odesa (19.10.2017), Lviv (3.11.2017) and Kharkiv (13.12.2017) / Матеріали конференцій в Одесі (19.10.2017), у Львові (3.11.2017) та у Харкові (13.12.2017):

---------------------------------------------------------------------------------------

Odesa - Conference "Access to Audit Profession: Competences and Continuous Improvements"/ Одеса - Конференція «Доступ до професії аудитора: компетенції та постійне удосконалення» 19.10.2017:

Програма Конференції «Доступ до професії аудитора: компетенції та постійне удосконалення»

Реформа системи аудиту в ЄС та у глобальному контексті: яких заходів вжито в інших країнах для зміцнення регулювання у сфері аудиту

Реформування аудиторської діяльності: національні пріоритети

СТАН РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Допуск до професії та сертифікації: міжнародні вимоги та перспективи для України

Ready for business: bridging the employability gap

ACCA як точка входу в професію аудитора 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК: ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНА МФБ

Майбутнє бухгалтерської професії

 

 

Lviv - Conference "Professional Responsibilities of an Auditor" / Львів - Конференція «Професійна відповідальність аудитора» 3.11.2017:

Програма Конференції «Професійна відповідальність аудитора»

Сесія 1. Реформа системи аудиту в ЄС та у глобальному контексті: яких заходіввжит. в інших країнах для зміцнення регулювання у сфері аудиту

Сесія 1. Реформа аудиту в ЄС і глобальний контекст: чому вона відбулася

Сесія 2. Реформування аудиторської діяльності

Сесія 2. Реформа аудиту в Україні (Національний банк України)

Сесія 2. На порозі реформ: до питання професійної відповідальності аудиторів

Сесія 2. СТАН РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Сесія 3. Відповідальність аудитора в ЄС

Сесія 3. ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА: ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНА МФБ

Сесія 3. Професійна відповідальність аудитора

Сесія 3. ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В АУДИТІ

 

Kharkiv - Conference "Audit Services Quality Control. Self-Regulation of Professional Activities" / Харків - Конференція «Контроль за якістю аудиторських послуг. Саморегулювання професійної діяльності» 13.12.2017

Програма конференції

Реформа системи аудиту в ЄС та у глобальному контексті: яких заходів вжито в інших країнах для зміцнення регулювання у сфері аудиту

Основні положення законопроекту «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 6016-Д

Контроль якості в аудиті співставлення положень законопроекту 6016д з законодавством ЄС

Фокусуємось на якості: як усунути загальні недоліки аудиту?

КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: перспективи для України

Розбудова бухгалтерської справи в Україні на потужній і сталій професійній основі: професійні об'єднання у сфері бухгалтерського обліку

Реформа аудиту в ЄС та у глобальному контексті: Саморегуювання професії бухгалтера та аудитора

САМОВРЯДУВАННЯ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ

Саморегулювання аудиторської діяльності

Посилення саморегулювання через консолідацію професії в Україні

Матеріали конференцій у рамках циклу заходів «Реформа аудиту в Україні».
Відеоновини
Тимур Хромаєв, Голова НКЦПФР, в програмі "Фінансовий тиждень"
Реформи у сфері обліку та аудиту в Україні - Європейське майбутнє (укр. мовою).
Перший професійний форум аудиторів "Європейське майбутнє ринку аудиторських послуг"
FINREP II: Пілотний проект створення карти відповідностей (mapping) для таксономії МСФЗ
Аудиторська реформа в Україні
Пенсійна реформа в Україні
Financial Times: Вадим Храмов про Україну (Bank of America Merrill Lynch)
Чи повинен Донбас отримати особливий статус?
Тимур Хромаєв, Голова НКЦПФР, в програмі "Фінансовий тиждень"
Архів відеоновин
Матеріали конференції "Реформи у сфері обліку та аудиту в Україні - Європейське майбутнє", яка пройшла в Києві 13 квітня 2016 р.